ผู้บริหารคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัย มงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)