กตป. เปิดโลกนวัตกรรมใหม่เข้าร่วมงาน ‘Barcelona Unboxed 2019’

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมงาน ‘Barcelona Unboxed 2019’ เปิดโลกนวัตกรรมและสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยี 5G โดยบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาความคืบหน้าของนวัตกรรมและเปิดโลกเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการโทรคมนาคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป