กตป. และ กสทช. ร่วมหารือกรอบแนวการทำงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำคณะผู้บริหารเข้าพบ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เพื่อหารือแนวทางและกรอบการทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด