กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมใหหนำฯ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และนายวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ นายกสมาคมโหง่วตระกูล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย