กตป. เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กสทช. เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแก่นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ กตป.