กตป. ร่วมยินดีครบรอบ 8 ปี กสทช.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 8 ปีของ กสทช. โดยมี พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และผู้บริหารระดับสูง กสทช. ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช.