กตป. ร่วมแสดงความยินดีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กสทช. เข้าแสดงความยินดีกับ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ที่ได้รับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำกับคณะกรรมการ กตป.