นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป.ร่วมงาน NBTC/RTC/PRD/ World DAB Workshop

นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำ คณะกรรมการ กตป.ร่วมงาน NBTC/RTC/PRD/ World DAB Workshop ที่โรงแรม เซ็นจูรี่ปาร์ค (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)