คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การรับคำขอ ใบอนุญาตโทรคมนาคมคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การรับคำขอ ใบอนุญาตโทรคมนาคมคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz กับ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมผู้บริหารค่ายมือถือทั้ง ๓ ค่าย ประกอบด้วยค่าย AIS, True และ Dtac (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)