พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม ร่วมฟัง ชึ้แจงหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น ๗๐๐ MHz ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลับพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม ร่วมฟัง ชึ้แจงหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น ๗๐๐ MHz ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)