คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าว หลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น ๗๐๐ MHz (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำโดย พ.อ.ดร.พรวัส พรหมกลับพะเนาว์ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าว หลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น ๗๐๐ MHz (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)