กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพบผู้บังคับการปราบปรามผู้กระทำผิด

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เข้าพบหารืออย่างเป็นทางการกับพลตำรวจตรี     ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นการแก้ปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำข้อเสนอมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ปัญหา การกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่เข้าพบ