กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพบเลขา สคบ.

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กสทช. เข้าเยี่ยมและขอความคิดเห็นถึงปัญหาและแนวทางการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในประเด็นปัญหาและการแก้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพื่อนำมาบูรณาการใช้เป็นแนวทางในการทำงานของ กตป. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค