กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โดยมีนักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้บริโภค ร่วมเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์