กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับฟังความคิดเห็นพื้นที่ภาคกลาง

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดและกล่าวต้อนรับ และเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชน ผู้บริโภค นักวิชาการและสื่อสารมวลชน รวมกว่า 180 คนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร