กตป. เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 770 MHz 1800 MHz และ 26 GHz

ดร.พันธ์​ศักดิ์​ จันทร์​ปัญญา​ กรรมการ​ติดตาม​และ​ประเมินผล​ กส​ทช.(กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง, ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์  และ พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม เข้าร่วมสังเกตการณ์​การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 770 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สำนักงาน กสทช.