กตป. มอบเจลให้คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ในนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสำหรับแพทย์ ให้กับ รศ.นายแพทย์ประยุทธ์    ศิริวงษ์ คณบดีแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช