กตป. มอบผลิตภัณฑ์เจลทางการแพทย์ให้ รพ.องครักษ์

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ สำหรับแพทย์ ให้กับนายแพทย์สายัณห์ เรืองกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ เพื่อใช้ในกิจการการแพทย์ในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19