ประธาน กตป. มอบเจลให้ปลัดปากพลี

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์ ประธานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ และเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ หมวดเอก ปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล ปลัดอาวุโส อำเภอปากพลี และนายสุรศักดิ์   สิงหวิบูลย์ ประธานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ในกิจการป้องกันโรคโควิด-19