กตป. มอบเจลให้รองประธานวุฒิฯ ใช้ต้านภัยโควิด-19

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการคมนาคม มอบเจลและแอลกอฮอล์ทางการแพทย์จำนวน 200 ลิตร แก่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เพื่อนำไปให้คณะทำงานร่วมแรงร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ของวุฒิสภา นำไปบริจาคและใช้ประโยชน์ต่อไป ณ อาคารสุขประพฤติ