กตป. มอบแอลกอฮอล์ให้ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม และนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มอบเจลและแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ จำนวน 100 ลิตร แก่นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในฐานะตัวแทนโครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด-19 รับมอบแอลกอฮอล์และเจลเพื่อนำไปบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านโครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด-19 ณ อาคารสุขประพฤติ