กตป. มอบข้าวกล่องแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจช่วงโควิด -19 ระบาด

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้าน       การคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม        ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ และนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มอบอาหารสำเร็จรูปวันละ 100 กล่อง ตลอดเดือนเมษายนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบให้ประชาชนในบริเวณที่ตั้ง สำนักงาน กตป. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจช่วงโควิด-19