กตป. มอบเจลและแอลกอฮอล์ให้ประธานวุฒิสภา นำไปใช้ในกิจการต่อสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ และพันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม และนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มอบเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ จำนวน 200 ลิตร ให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อนำไปใช้ในกิจการต่อสู้โควิด-19 ณ อาคารสุขประพฤติ