กตป.ร่วมอวยพรประธาน กสทช.

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามประเมินผล (กตป.) พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ และนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรวันเกิด พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เมื่อเร็วๆ นี้