กตป.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคเยี่ยมชมศูนย์รับร้องเรียนเอไอเอส

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะผู้บริหาร กตป.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ให้บริการและรับร้องเรียนการให้บริการของคลื่นโทรศัพท์เอไอเอส โดยมี นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร Chief Corporate Officer บริษัทเอไอเอส ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้