กตป.คุ้มครองผู้บริโภคติดตามงานศูนย์รับร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

กตป.คุ้มครองผู้บริโภคติดตามงานศูนย์รับร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะทำงานเข้ารับฟังแนวการดำเนินการของศูนย์รับร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมี
พ.อ.วีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงภาระกิจแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อสักถามและรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์