ประธาน กตป.ถวายพานพุ่มงานวันสื่อสารแห่งชาติ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะประธาน กตป. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม