กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะประธาน กตป. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม