กรรมการ กตป. ติดตามการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ขอนแก่น

พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำโดย ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธาน กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อประชุมหารือและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 พร้อมบรรยายสรุปผลงานต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ณ จังหวัดขอนแก่น