กตป. ประชุมร่วมกับบริษัท เอไอเอส ขยายสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cell Site ระบบ 4G และ 5G

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะประธาน กตป. ได้เชิญนายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีที เอเชีย     โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาและผลิต-จำหน่ายหุ่นยนต์รายแรกในประเทศไทย นำเสนอหุ่นยนต์อัจฉริยะ “ดินสอ” ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ให้กรรมการ กตป. ในด้านต่างๆ ทราบถึงนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการมองเห็น การได้ยิน การใช้งานระบบข้อมูลและงานแนะนำสินค้า การดูแลรักษาความปลอดภัย การเก็บข้อมูลทำรายงาน CRM และสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ณ อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี (25 ส.ค. 2563)