กตป. ติดตามงาน 5G ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะประธาน กตป. พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านต่างๆ มอบของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์     นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมร่วมเพื่อรับทราบการดำเนินงานการศึกษาและการจัดตั้งศูนย์ทดลองและทดสอบ 5G เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น