กตป.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามงานส่วนผู้บริโภค กสทช.ภาค 2

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะประธาน กตป. เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น