ประธาน กตป. เข้าพบ รมช.ศธ.เข้มงานคุ้มครองฯ เพื่อเด็กและเยาวชน

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ในฐานะประธาน กตป. และกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอข้อมูล “ชุดความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในโลกเทคโนโลยี” พร้อมปรึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ