ประธาน กตป. เยี่ยมชมศูนย์ Call Center DTAC เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เยี่ยมชมศูนย์ Call Center บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) เพื่อรับฟังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ใช้บริการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายฐกฤต ตรีเวฬุริยากร ผู้อำนวยการฝ่าย Sri Contact center Department, คุณทัศนีย์ เตชะพิชญะ ผู้อำนวยการฝ่าย Advanced Customer Service Department และนาย กฤษดา พลาฤทธิ์ ผู้อำนวยการ Contact Center Planning & QA Department ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ Call Center ศรีนครินทร์ (เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63)