กตป. คุ้มครองผู้บริโภคเยี่ยมชมศูนย์ Call Center True เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เยี่ยมชมศูนย์ Call Center บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อรับฟังกระบวนการรับเรื่องร้อง เรียน การแก้ไขปัญหาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ใช้บริการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีคุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ Regulatory Director, คุณอุษาวสันต์ อุดมรัตน์ Associate Director, คุณสมลักษณ์ ศรียุทธนา Associate Director และคุณภาณุวัฒน์ อรรถโชติศักดา Engineering Specialist ให้การต้อนรับ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ เมื่อเร็วๆ นี้