ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค (Intelligent Data Center For Consumers)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน ประชาชนนิยมใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางทั้งการซื้อของออนไลน์หรือ E-commerce การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ต่างๆ การเจริญเติบโตของเทคโนโลยียิ่งทำให้อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตตามไปด้วยควบคู่กัน เช่นการหลอกให้ทำธุรกรรมทางการเงินใน Social Media การใช้ข้อมูลในทางทุจริตเพื่อรับสวัสดิการต่างๆ แห่งรัฐ ล้วนแต่เป็นปัญหาทางเทคโนโลยีทั้งสิ้น การสร้างการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางออนไลน์ในการใช้งาน Platform ต่างๆ เพื่อมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบและอาจจะนำไปใช้ในกลโกงทางออนไลน์อันจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต

นอกจากความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวแล้ว ปัญหาการโฆษณาของสื่อ ทั้งโทรทัศน์ และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้าโดยอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงทั้ง อาหารเสริมรักษาโรค ยาอายุวัฒนะ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ครีมต่างๆ ที่อาจจะผสมสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น อาหารเสริมของดาราท่านหนึ่ง ที่โฆษณาอวดอ้างว่า หากทานแล้วจะสามารถรักษามะเร็ง ป้องกันโรคข้อเสื่อม รวมถึงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดได้ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจแบบผิดๆ ให้กับผู้บริโภค หรือการใช้ผู้นำเสนอสินค้า (Presenter) มาโฆษณาสินค้าทั้งที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า และไม่เคยใช้งานจริง เห็นได้จากสื่อออนไลน์ ที่มักจะใช้บุคคลที่มียอดผู้ติดตามสูงมาโฆษณาในรูปแบบการถ่ายรูปคู่กับสินค้า รวมถึงไลฟ์สดพูดถึงสรรพคุณของสินค้าตามที่ทางผู้ประกอบการได้กล่าวอ้างเกินจริง เป็นต้น

การสั่งสินค้าจากออนไลน์ก็เป็นที่นิยมมากในการใช้ชีวิตแบบ New normal ที่ทุกอย่างสะดวกสบายการเข้าถึงผู้บริโภคของสินค้าต่างๆ ก็ทำได้ง่ายมากขึ้น จึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างที่ผู้ประกอบการบางรายจะหาประโยชน์โดยการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ตรงตามภาพที่นำมาโฆษณาบนเว็บไซต์ หรือไม่ได้มีสินค้าส่งมาให้เลย ทั้งๆ ที่ชำระเงินไปแล้ว และบางครั้งก็ไม่สามารถระบุตัวตนได้แน่ชัดว่าเจ้าของเว็บไซต์ที่ขายสินค้านั้นคือใคร ทำให้การดำเนินการแจ้งความกับร้านค้าออนไลน์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งร้านค้าออนไลน์เหล่านี้ยังสามารถปิดตัว และไปเปิดเป็นชื่อร้านใหม่ใน Platform อื่นได้อีกด้วย

จึงควรจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค (Intelligent Data Center For Consumers) ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์ ในการค้นหาข้อมูล​ผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก อย. จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันสวมเลขที่อนุญาตของผลิตภัณฑ์อื่น รวมถึงรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตราย เพื่อให้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ​รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และช่องทางการร้องเรียนเมื่อได้รับผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูล​ปัญหา​ต่างๆ พร้อมคำแนะนำ​ วิธี​การแก้ไขปัญ​หาเบื้องต้น​ เบอร์​ติดต่อ​หน่วยงานที่สำคัญ​ และเป็น​แนวทางในการให้ประชาชน​ผู้บริโภค​ได้รับข้อมูล​ที่เป็นประโยชน์​ในการตัดสินใจ​ก่อนการบริโภค​และพร้อมแก้ไขปัญหา​ของผู้บริโภค ในที่เดียวแบบ One stop service เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ