“ร่วมเติมกำลังใจ” ดร.พันธ์ศักดิ์ จัทนร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผล กสทช.(ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)